1. Algemeen

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van https://borrenbergs.nl. Borrenbergs is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en neemt deze verantwoordelijkheid uiterst serieus.

Bij Borrenbergs staat de bescherming van uw persoonsgegevens centraal. We begrijpen het belang van privacy en de bescherming van uw persoonlijke informatie.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In deze verklaring lichten we toe hoe en met welk doel we uw persoonlijke informatie verzamelen, en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Contactgegevens van Borrenbergs: Schalksakker 7 5571 SG Bergeijk

Telefoonnummer: +31 (0)497 54 13 90 E-mailadres: info@borrenbergs.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Borrenbergs.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, projectinrichting, interieurinrichting en verkoop van vloer onderhoudsproducten. Deze gegevens kunnen omvatten: naam, contactgegevens, betalingsinformatie, en andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw bestellingen of aanvragen.

3. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

· Het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten.

· Het onderhouden van contact met onze klanten.

· Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

· Het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven, mits daarvoor toestemming is gegeven.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Borrenbergs verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Beveiliging

Borrenbergs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

6. Cookies en vergelijkbare technologieën

Onze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om de gebruikerservaring te verbeteren, websiteverkeer te analyseren, en voor marketingdoeleinden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

7. Rechten van betrokkenen

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

8. Contactgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

9. Aanpassing van privacyverklaring

Borrenbergs behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.