Disclaimer

Welkom op de website van Borrenbergs, uw totaalpartner voor projectinrichting en interieurinrichting voor diverse branches en sectoren, zowel voor zakelijke als particuliere klanten. Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van onze website https://borrenbergs.nl en alle diensten en producten die via de site worden aangeboden, inclusief de webshop voor vloer onderhoudsproducten.

Algemene informatie

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Hoewel Borrenbergs zich inspant om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen wij geen garantie bieden dat alle informatie op elk moment volledig, correct of up-to-date is.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, inclusief teksten, logo’s, beeldmerken, en grafische materialen, zijn eigendom van Borrenbergs en worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Borrenbergs niet toegestaan om materiaal van deze site te kopiëren, verspreiden, of op andere wijze te gebruiken.

Aansprakelijkheid

Borrenbergs is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid de website te kunnen gebruiken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade als gevolg van onjuiste, onvolledige, of verouderde informatie, of schade veroorzaakt door virussen of andere schadelijke software.

Links naar derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Borrenbergs heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze externe websites. Deze links worden enkel voor uw gemak aangeboden en impliceren geen goedkeuring van de inhoud op die websites.

Webshop

Voor de aankoop van producten via onze webshop zijn aanvullende voorwaarden van toepassing, die u kunt vinden op onze website. Borrenbergs streeft ernaar om de webshopinformatie zo accuraat mogelijk te houden, maar is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in prijzen, beschrijvingen, of beschikbaarheid van producten.

Wijzigingen

Borrenbergs behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website en deze disclaimer.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer, neem gerust contact met ons op via de contactgegevens op onze website.